B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – TZV. LALOKEM

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – TZV. LALOKEM

Při rekonstrukci prsu lalokem se užívá výhradně vlastní tkáně pacientky, tzn. nepoužívají se žádné cizí materiály. Nejčastěji připadá v úvahu lalok vytvořený z kůže a podkoží dolní poloviny břicha, tzv. TRAM lalok (transverse rectus abdominis muscle).

Další možností je lalok vytvořený ze širokého zádového svalu a přilehlé kůže s podkožím. Tento lalok se nazývá LD lalok (latissimus dorsi).

V posledních letech se stále více rozšiřuje užívání mikrochirurgických technik, které umožňují přenos tkání ze vzdálených míst těla. Tak lze pro rekonstrukci prsu využít tkáň z břicha aniž by došlo ke ztrátě přímého břišního svalu (DIEP), nebo lze na hrudník přenést tkáň z oblasti hýždí (SGAP).

Rekonstrukce prsu lalokem je vždy náročný operační výkon trvající několik hodin.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář