B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – rizika a komplikace

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – rizika a komplikace

Rizika a možné komplikace při rekonstrukci lalokem

Jako u každé operace, i při rekonstrukci prsu lalokem může dojít ke komplikacím. Snažíme se jim předcházet, ale mohou se vyskytnout.

Místní komplikace

Nejčastější komplikace v místě vytvořeného prsu jsou: odumření (nekróza) části nebo celého laloku z důvodu nedostatečného prokrvení, infekce, krevní výron (hematom), nahromadění tkáňové tekutiny (serom), delší hojení rány.

Odumření malé části laloku se může projevit jako bulka v prsu vznikající brzy po rekonstrukci, tzv. liponekróza. O možnosti vzniku liponekrózy je dobré vědět, aby její výskyt nebyl považován za návrat nádorového onemocnění. Hmatné liponekrózy je vhodné odstranit drobnou operací.

Rekonstrukce lalokem představuje operační zákrok nejen v oblasti vytvořeného prsu, ale také v dárcovské oblasti, tj. v místě, odkud byl lalok odebrán. Rovněž zde může dojít ke komplikacím jako je hematom, serom nebo infekce. Již bylo zmíněno, že některé ženy mohou nepříznivě pociťovat ztrátu funkce svalu použitého k tvorbě laloku. U TRAM laloku je to snížení svalové síly břicha, může se projevit obtížemi při některých sportech nebo při provádění sedů-lehů. Nezanedbatelnou komplikací je oslabení břišní stěny s možným vznikem kýly, asi u jedné pacientky z deseti. Po náhradě LD lalokem se mohou objevit bolesti zad nebo ramen.

Pokud byl prs vytvořený lalokem ozářen, hrozí jeho postupné vazivovatění (fibróza) spojené s tuhnutím a nežádoucí změnou tvaru prsu.

Celkové komplikace

Při operační rekonstrukci lalokem může dojít i k celkovým komplikacím jako je žilní trombóza nebo plicní emoblie. Tato rizika však existují při jakékoli operaci.

Řešení a následky komplikací

Případné komplikace si mohou vyžádat např. podání antibiotik nebo dalších léků. Někdy je dokonce nutná neplánovaná operace. Pokud část laloku nebo dokonce celý lalok odumře, lze se pokusit o rekonstrukci jiným způsobem. Může se ale stát, že další rekonstrukce nebude možná. Podrobnosti vám na vyžádání sdělí váš lékař.

 

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář