Anatomie nehtu

Každý z nás zná své nehty. Nesčetněkrát v životě je stříhal, někdo možná okusoval, ale málo kdo ví, jaká je vlastně anatomie nehtu, jak rychle mu nehty rostou a další zajímavosti,  které se dočtete v našem článku o anatomii a funkci nehtu.

Vývoj nehtu začíná ve 3 měsíci nitroděložního života. Během života dosahuje tloušťky 0,5 – 1 mm. Na nehtu lze v zásadě rozlišit 3 části. Nejblíže k tělu je umístěný kořen nehtu, do střední části je umístěno tělo nehtu a zcela na špičce prstu pak volný okraj. Vlastní nehtová ploténka se skládá ze tří vrstev: hřbetní, středové a dlaňové. Hřbetní vrstva je zrohovatělá zóna, kterou tvoří tuhý keratin. Dlaňová část udržuje nehtovou ploténku v lůžku pomocí speciálního onychodermálního pruhu známého jako solehorn. Kořen i boční okraje těla nehtu jsou vnořeny do kožní štěrbiny, široké 5mm. Takto vznikající přehyb kůže přes okraj nehtu se nazývá nehtový val. Ztenčený okraj přehybu kůže, zasahující přes kořen nehtu na hřbetní straně, se nazývá eponychium. Boční nehtové valy uzavírají nehet v lůžku a tvoří kompletní nehtovou jednotku. Kořen nehtu spočívá na silnější ploténce nehtové matrix, která odpovídá zárodečné vrstvě kůže. Je to místo, odkud nehet roste. Matrix sahá až pod průhlednou část nehtu, kde je patrná jako bělavé měsíčkovité místo – lunula unguis ( nehtový měsíček ). Lunula nemusí být patrná na všech prstech, ale je vždy přítomná na palci. Větší část nehtové ploténky je pevně připojena na tzv.sterilní matrix – hyponychium, tvořené nedokonale zrohovatělými buňkami kůže. Tyto buňky přisedají na vazivo škáry a spolu tvoří s nimi nehtové lůžko. Nehtové lůžko vybíhá proti nehtu v podélné lišty. V těchto lištách jsou kličky cévních kapilár ze škáry, které prosvítají ploténkou nehtu a podmiňují její růžový vzhled. Vzhledem k těsnému spojení nehtového lůžka s povrchem kosti ( okosticí ), do kterého je zakotveno vazivovými pruhy, způsobují infekce nebo krevní hematom ( lidově “rak” ) vysokou bolestivost. Další jednotkou nehtového komplexu je hřbetní matrix, který je významný pro produkci tvrdého lesklého povlak nehtu.

struktura nehtu

struktura nehtu

Aktivní růst nehtu probíhá pouze v zárodečné matrix. Nejrychleji roste nehet na 3.prstu ruky, nejpomaleji na 5.prstu. Obecně nehty na palcích rostou 3-4x pomaleji, než na ostatních prstech. Denní přírůstek na 3.prstu je 0,1mm. Nehty rostou rychleji v létě, což je snad podmíněno teplem. Rovněž také rostou rychleji u mladších osob.

struktura nehtu

struktura nehtu

Růst nehtu zajišťuje primárně nehtové lůžko převážně z komponent zárodečné matrix. Vlastní poškození zárodečné matrix má za následek i poruchu růstu nebo růst deformovaného nehtu. V případě lehčího poškození nebo při vážnějších celkových onemocněních se tato projeví ve formování buď tzv. Beauových linií, což jsou jemné transverzální linie nebo tvorbou bělavých teček či skvrn, tvořených vzduchovými bublinami. Při poranění sterilní matrix, tj. části od měsíčku dále ke špičce prstu, není tvorba nehtu ovlivněná, ale dochází ke špatné přilnavosti nehtové ploténky k nehtovému lůžku. Při zranění zasahujícím na hřbetní nehet hrozí srůst hřbetního přehybu se zárodečnou matrix a následné rozštěpení nehtové ploténky. Větší poškození zárodečné matrix vede k zástavě růstu nehtu. Nehet se může samovolně odloučit a podle stavu matrix může být následně nahrazen buď nehtem zdravým, nebo nedokonale vyvinutým. Řada onemocnění se odráží na tvaru, průhlednosti, lesklosti a pevnosti nehtu. Díky této vlastnosti se vytvořil samostatný obor tradiční čínské medicíny posuzující stav organismu podle vzhledu nehtu. I v západní medicíně již víme, že například při psoriase se objevují typické důlky. Lžičkovité nehty jsou vytvořeny nedostatkem železa při hypochromní anemii, při rheumatické horečce, syfilis apod. Krátké velmi široké nehty vidíme při akromegalii ( zvětšení okrajových částí těla ) a kretenismu. Ztluštělé nehty jsou po traumatu prstu, a také při houbových a plísňových onemocněních.

Ztráta nehtu má za následek rohovatění epidermis v rané ploše a vznik. tzv. měkkého, lůžkového nehtu, který tvoří ochranu lůžka. Ze zárodečné matrix se během půl roku vytvoří nový nehet.

V okolí nehtu se může vyskytovat zánět – panaritium, který může být umístěný pod nehtem, nebo v jeho okrajích.

Funkce nehtu je ochranná a v přenosu informací o okolí. Nehet působí jako prostředník v přenosu tlaku na prsty, zvyšujíc tak možnost pro přesnější rozlišení předmětů, kterých se dotýkáme. Bez nehtu se může okolní kůže deformovat a může být zabráněno dobrému přenosu dotykových informací.

Sdílej příspěvek

Komentář (1)

Opustit komentář