Přehled spánkových laboratoří v České republice

Přehled spánkových laboratoří v České republice

Akreditovaná centra diagnostiky a léčby poruch spánku

Centrum pro poruchy spánku a biorytmů FN Hradec Králové

Centrum pro dýchání a spánek FN Plzeň

Centrum pro léčbu a diagnostiku poruch spánku a bdění FN Brno

Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava

Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN Praha

Centrum pro poruchy spánku, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Laboratoř spánkové medicíny FN Olomouc

Spánková poradna a laboratoř Inspamed, Praha

Centrum pro dýchání a spánek v Saském Švýcarsku

Centrum pro poruchy spánku Na Homolce

Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie UK 2.LF a FNM, Praha-Motol

Spánková laboratoř Psychiatrického centra Praha

Oddělení plicních nemocí a TBC – Spánková laboratoř, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Centrum diagnostiky a léčby poruch spánku a bdění při Plicním oddělení Batovy nemocnice Zlín

Centrum diagnostiky a léčby spánku SZZ Krnov

Ambulance pro poruchy dýchání ve spánku KNPT FN Brno

Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum ICRC FN u Svaté Anny

Akreditované laboratoře s vymezenou působností

Spánková ambulance Nemocnice Jihlava,p.o.

Spánková laboratoř Benešov, Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Spánková laboratoř KN Liberec, a.s.

Spánková laboratoř 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

Spánková laboratoř při Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol

Spánková laboratoř Nemocnice Třebíč

Laboratoř pro poruchy dýchání ve spánku – Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice na Bulovce

Spánková laboratoř, Plicní oddělení, nemocnice Břeclav

JS –GYNAM, s.r.o. Neurologická a spánková ambulance, Studentská 1155/14, Havířov – Podlesí

Pneumo – Host Praha

Spánková laboratoř v Rokycanech

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

 

ŠONKA, K. a kol. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. Grada Publishing, 2004, 247 s.

NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. et al. Poruchy spánku a bdění. Galén, 2007, 345 s.

TKÁČOVÁ, R. Spánkové apnoe a ochorenia kardiovaskulárného systému. Galén, 2006, 194 s.

HOBZOVÁ, M. Spánková medicína v pneumologii. Obstrukční spánková apnoe. Postgraduální medicína, 2011; 13: 666-672.

HOBZOVÁ, M., NAKLÁDALOVÁ, M., KOLEK, V. Syndrom obstrukční spánkové apneo a zdravotní způsobilost k práci. Pracov Lék, 2008; 60: 17-21.

HOBZOVÁ, M. Syndrom obstrukční spánkové apnoe. Interní medicína pro praxi, 2010; 12: 148-151.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář