Leptin

Leptin je protein tvořený „ob“ genem v tukové tkáni. Uvolňuje se do krve a funguje jako periferní signál, který reguluje zásoby tělesného tuku zpětnou vazbou přes hypothalamus. Při zvýšení váhy se zvyšuje hladina leptinu v krvi a v hypothalamu kde vyvolá následující odpověď: sníží chuť k jídlu, zvýší výdej energie a zvýší tonus sympatiku (zvýší katabolismus živin). Jestliže se leptin netvoří, nebo jsou…

čtěte dále…

Růstový hormon (somatotropní hormon – STH, growth hormone – GH)

Je velmi významný hormon bílkovinné povahy, který nepůsobí přes další endokrinní žlázu. Během dne kolísá jeho hladina v krvi v závislosti na aktivitě mozkové kůry, dále je hladina závislá na stresu, zátěži, hladině některých hormonů (ADH, glukagon ) v krvi, na glykémii, atd. Sekrece se zvyšuje také ve spánku. Sekrece je řízena z hypothalamu uvolňujícím a inhibujícím hormonem (GH RH a…

čtěte dále…

Chemická povaha hormonů a mechanismus jejich účinku

Jednotlivé hormony mohou mít různou chemickou povahu a tato zásadním způsobem ovlivňuje jejich mechanismus účinku.

Proteinové, peptidové a aminokyselinové hormony jsou produkovány hlavně v hypothalamu, hypofýze, příštítných tělíscích, thymu a Langerhansových ostrůvcích. Aminokyseliny ani jejich vyšší sloučeniny nejsou rozpustné v tucích, tedy ani v buněčné membráně, a proto chtějí-li aktivovat proteosyntézu v buněčném jádře (což je podkladem jejich účinku), musí mít na…

čtěte dále…

Termeregulace tělesné teploty u novorozence

Jak už bylo uvedeno, patří člověk od narození mezi homoiotermní organismy, přestože se rodí s nevyvinutou termoregulací. Nezralost se projevuje neschopností třesové termogeneze (nejsou myelinizované motorické dráhy, které tento proces zajišťují). Jako náhrada slouží netřesová termogeneza, která se uplatňuje asi do půl roku života: V hnědé tukové tkáni, které má novorozenec poměrně hodně (hlavně mezi lopatkami, v horní části krku a…

čtěte dále…

Regulace tělesné teploty

Za normálních okolností je tvorba a výdej tepla v rovnováze a udržuje se v rozsahu teplotní pohody (35,8 – 37,4 oC). Termoregulace nastupuje až po přestoupení tepelné hranice. Teplota se pak udržuje zpětnovazebným mechanismem, jehož centrum je v hypothalamu. Aby tento zpětnovazebný systém fungoval, je třeba, aby existovaly detektory teploty – tepelné senzory (termoreceptory). Byly prokázány jednak hluboké termoreceptory v hypothalamu samotném,…

čtěte dále…

Ústa

V ústech se pouze částečně vstřebává alkohol a některé léky, například nitroglycerin. Vstřebávání v ústech (a platí to i pro vstřebávání z rekta) je pro léky výhodné, protože se dostanou přímo do tělního oběhu. Neprocházejí tedy nejdříve trávicí trubicí, kde by mohly být ovlivněny kyselým pH a trávicími enzymy, ani játry, kde by mohly být přeměněny, jako látky vstřebané v…

čtěte dále…

Plastická operace dolních víček

Podobně jako u plastiky horních víček je u dolních víček s přibývajícím věkem problém s přebytečnou kůží a tukovými váčky. Mnoho lidí má také problém s tvorbou tzv. „pytlů pod očima“, které obličeji dodávají nezdravý a unavený vzhled. V tomto případě je ideálním řešení  provést plastickou operaci dolních víček co nejdříve. Stejně jako operace horních víček se provádí ambulantně, pouze v lokální anestezii.
V případě dolních…

čtěte dále…

Jak na vrásky pomocí kyseliny hyaluronové?

Metod redukce vrásek obličeje existuje v současné plastické a estetické chirurgii hned několik: kromě operací obličeje, jako např. facelift či endoskopický browlift, lze vrásky redukovat injekční aplikací botulotoxinu, vlastní tukové tkáně nebo aplikací právě kyseliny hyaluronové. 
Výplně kyselinou hyaluronovou
Aplikace výplňového materiálu na bázi kyseliny hyaluronové může doplnit či nahradit ostatní invazivní zákroky plastické chirurgie. Velmi často se tyto výplně používají v kombinaci…

čtěte dále…

Modelace prsou vlastním tukem

Modelace poprsí vlastním tukem, neboli autoaugmentace je moderní metoda, která spočívá v doplnění objemu poprsí vlastním tukem z partií, kde je dostatek nebo přebytek tuku, což může být oblast břicha, hýždí či stehen.
Princip je velmi jednoduchý, jedná se vlastně o dva zákroky v jednom. Za pomocí liposukce se nejprve odsaje dostatečné množství tuku s kmenovými buňkami z míst, kde je…

čtěte dále…

Liposukce jako prostředek redukce váhy?

… aneb lze pomocí liposukce zhubnout?
Liposukce, jakožto metoda formování postavy a cílená redukce váhy jsou dva zcela odlišné pojmy, které nelze v žádném případě zaměňovat. Je důležité si uvědomit, že liposukce v žádném případě nenahrazuje ostatní metody redukce váhy. Jedná se pouze o nástroj formování a modelace postavy tak, aby ve výsledném efektu byly problematické partie vůči ostatním částem těla souměrné. Liposukce

čtěte dále…