8. díl – Dítě s rozštěpem obličeje

8. díl – Dítě s rozštěpem obličeje

Narození dítěte je výjimečná událost. Je to čas očekávání, radosti a štěstí. Narození dítěte s rozštěpem rtu nebo patra je ale u většiny rodičů provázeno překvapením až zděšením, zvláště když tento typ vady nikdy neviděli a ani o něm neslyšeli. Je velice těžké vyrovnat se u svého dítěte s touto vadou, která je na první pohled odlišuje od ostatních dětí.
8.díl – péče o chrup u dětí s rozštěpem

Počet řezáků u dětí s rozštěpem obličeje bývá někdy zvětšen, jindy zmenšen. Také tvarově se často zuby v rozštěpu liší od zubů normálních. Nemusí být také pravidlem, aby po vypadnutí malého mléčného řezáku vyrostl na jeho místě malý stálý řezák. Nezanedbávejte ale ošetřením kazů mléčných zubů, aby dítě neztratilo předčasně některé zoubky, zejména špičáky a poslední mléčné stoličky, které jsou důležité pro správný růst stálého chrupu. Činnost všech 20 mléčných zubů a později 28 až 32 stálých zubů pomáhá přirozenému vývoji čelistí. Názor, že není třeba ošetřovat mléčné zuby, protože stejně vypadnou a budou nahrazeny stálými je nesprávný. Zdravý chrup, i mléčný, je pomocníkem k celkovému zdraví člověka. Choroby zubů bývají příčinou místních onemocnění (záněty okostice, abscesy atd.) i celkových onemocnění. Dětský chrup má přinejmenším pro vývoj dítěte stejný význam jako stálý chrup, protože připravuje rostoucímu organismu potravu a vytváří podmínky pro stálý chrup. Zdravý základ chrupu je dán již v těhotenství správnou výživou a celkovým dobrým stavem matky. Po narození je pak ovlivňován kojením a dokonalou výživou dítěte a od prořezávání prvních zoubků každodenní péčí o chrup.

Péče o chrup zahrnuje:

  • Správnou výživu
  • Dokonalou hygienu dutiny ústní
  • Ošetření začínajících kazů
  • Péče o správné postavení zubů a čelistí a jejich dokonalou činnost

Pod správnou výživou si představujeme stravu bohatou nejen na obsah výživných látek, ale i na jejich správný vzájemný poměr, stravu bohatou na minerály a vitamíny. U dětí s prořezanými zuby je třeba klást důraz i na tuhost stravy. Dostává-li dítě starší nad 6 měsíců stále rozmělněnou potravu, nenaučí se správně kousat. Kousání tuhé potravy je přirozeným drážděním k normálnímu růstu zubů a čelisti. Protože kašovitou potravu nemusí dítě kousat, chybí i samočistění zubů sliznicí, tváří a jazyka. Potrava ulpívá v záhybech zubů a působením stále přítomných mikroorganismů v ústech se rozkládá. Tím dochází k naleptání zubní skloviny a vzniká zubní kaz. Nejškodlivější v tomto ohledu jsou potraviny s vysokým obsahem cukrů (marmelády, čokoláda, cukrovinky, pečivo z bílé mouky), a to zejména snědené po večeři, protože působení škodlivin trvá dlouhou dobu.

V druhém roce své dítě učte samostatně si čistit zuby kartáčkem. Je samozřejmostí, že má mít svou vlastní skleničku i kartáček. Zuby si čistíme krouživými pohyby kartáčku po všech plochách zubů. Chceme-li uchránit své dítě bolestivého zákroku při ošetřování zubů, řiďte se těmito pokyny: začněte s lékařskými prohlídkami a ošetřením zoubků v druhém roce, kdy se obvykle začínají tvořit první kazy, které nemusí ještě dítěti působit žádné obtíže a jejich ošetření bývá nebolestivé. K ošetření přiveďte dítě zdravé, vyspané a s vyčištěným chrupem. Připomínky o stavu a obtížích svého dítěte sdělte lékaři bez jeho přítomnosti. Neslibujte dítěti odměnu za ošetření, které se má stát součástí jeho života. Neošetřený chrup může být později překážkou přijetí vašeho dítěte k hospitalizaci a k dalším operacím a může být příčinou infekce, která by mohla zavinit i komplikace těchto výkonů.

U dětí s rozštěpem se setkáváme s větší kazivostí chrupu, často způsobenou nevhodně volenou výživou. Samotnou vadou je zhoršeno také samočistění. Projevuje se to zejména na zubech v blízkosti rozštěpové štěrbiny, které se často předčasně rozpadají. Konečně je třeba počítat s ortodontickým léčením ( rovnáním zubů), zejména u celkových rozštěpů, které postihují ret, čelist i patro. K zakotvení přístrojků je nutno zachovat dočasný (mléčný) chrup až do doby jeho přirozené výměny za stálý chrup.

Chybějící přední zuby bývají často překážkou správné výslovnosti sykavek (S,C,Z,Č,Š,Ž). Je tedy naší snahou nezadávat další příčiny (rozpadlým chrupem) k vadné výslovnosti. Stane-li se, že dítě přes veškerou péči přijde o přední zoubky, zhotoví protetik zubní protézku, aby umožnil výuku správné výslovnosti.

K péči o chrup u rozštěpových dětí patří neodmyslitelně ortodontická péče. Jejím cílem je dosáhnout správného postavení zubů. Tím zlepšíme vzhled pacienta, žvýkání, umožníme správnou výslovnost. Nevyléčená závažná ortodontická vada je pro pacienta komplikací na celý život. Zvyšuje kazivost, jsou častější onemocnění ústní sliznice a parodontu, v dospělosti horší podmínky pro úpravu chrupu při ztrátách zubů. K léčbě se užívají snímatelné nebo fixní aparáty.

Snímací aparátek je účinný jen když se nosí celou noc a většinu dne. V ústech musí být delší dobu než mimo ústa. U některých vad je potřeba aparátek nosit stále, vyjímá se jen na jídlo, tělocvik a při čištění zubů. Nejsnadněji si na něj dítě zvykne, když se s ním naučí mluvit. O aparátek je nutno pečovat. Čistí se zubním kartáčkem a pastou, mýdlem nebo ústní vodou vždy po vyjmutí z úst. Aparátek se vyjímá tahem za drátěné spony, které jej přidržují k zadním zubům, ne za drátěné prvky na předních zubech ani za jemná postranní pera. Šroub udržujte čistý, před každým otočením ho prokápněte kapkou stolního oleje. Otáčejte ve směru šipky v intervalech, které vám stanoví lékař! Je nutno chodit na pravidelné kontroly, při jakýchkoliv potížích přijďte ihned. Pokud aparátek dítě jen několik dní nenosí, je předchozí snaha a námaha zbytečná, protože se vada rychle vrací.

snímací ortodontický aparát

snímací ortodontický aparát

snímací ortodontický aparát

snímací ortodontický aparát

Fixní aparát se skládá z kovových kroužků se zámky nasazených na zuby nebo ze zámků přilepených na sklovinu a dále z drátů (oblouků), které jsou k zámku přivázány. Podle potřeby přidáváme gumové tahy, zevní tahy, popřípadě snímací aparáty. Při poškození oblouku, uvolnění zámku nebo kroužku nebo když drát tlačí do dásně, je nutno okamžitě přijít na kontrolu k lékaři, jinak může aparátek pacientovi spíše uškodit. Dále je třeba udržovat vysokou ústní hygienu. Nejlepší je omezit sladkosti a úplně vynechat karamely, lepivé bonbóny, žvýkačky, perníky. Vyvarujte se tvrdých jídel, vše nadrobno pokrájejte! Dodržování těchto zásad umožní budoucí pěkný chrup a úsměv.

fixní ortodontický aparát

fixní ortodontický aparát

fixní ortodontický aparát

fixní ortodontický aparát

Rozštěpové centrum KPECH
FN U sv. Anny Brno
Berkova 34
61200 BRNO

 

Odkazy na další strany našeho seriálu o rozštěpech

1. díl – výskyt a riziko onemocnění

2. díl – o spolupráci odborníků při léčbě rozštěpů

3. díl – prevence vzniku rozštěpu

4. díl – péče o dítě do operace

5. díl – operace rozštěpu rtu

6. díl – operace rozštěpu patra

7. díl – péče po operaci patra

8. díl – péče o chrup u dětí s rozštěpem

9. díl – implantace kostního štěpu

10. díl – plán kontrol

11. díl – ostatní operace a zákroky

Sdílej příspěvek

Komentáře (5)

Opustit komentář