7. díl – Dítě s rozštěpem obličeje

7. díl – Dítě s rozštěpem obličeje

Narození dítěte je výjimečná událost. Je to čas očekávání, radosti a štěstí. Narození dítěte s rozštěpem rtu nebo patra je ale u většiny rodičů provázeno překvapením až zděšením, zvláště když tento typ vady nikdy neviděli a ani o něm neslyšeli. Je velice těžké vyrovnat se u svého dítěte s touto vadou, která je na první pohled odlišuje od ostatních dětí.
7.díl – péče po operaci patra

Několik dnů bude ještě malý pacient dostávat kašovitou stravu, aby nedošlo k poruše hojící se rány. Sliznice v ústech i v nose bývají ještě zduřené, průchod vzduchu při dýchání nosem nemusí být postačující a dítě dýchá ústy. Ústní sliznice tím osychají, je proto třeba, aby dítě dostávalo častěji tekutiny. S ustupováním otoku se nos stává průchodnějším a dítě si navyká na přirozené dýchání nosem. Všímejte si způsobu dýchání i ve spánku a případnou závadu řekněte svému ošetřujícímu lékaři při kontrole.

Anatomické poměry po operaci patra se podstatně změnily a jsou připraveny vhodné podmínky pro vývoj řeči. Děti s neoperovaným rozštěpem patra obvykle nemohou vyslovovat souhlásky. Pokud je vyslovují, tvoří je na nesprávných místech a jejich hlas má mečivé zabarvení. Po operaci patra se některé z těchto vad řeči mohou upravit zcela samovolně, ale většinou je třeba je cvičením postupně odstraňovat. Od 2,5 roku dítěte sleduje vývoj řeči v pravidelných půlročních intervalech foniatr (odborník pro vady řeči). Vyšetří kvalitu řeči a případný únik vzduchu při mluvení do nosu. Stanoví další cíle logopedické péče, v některých případech navrhuje operace k prodloužení měkkého patra, které je tak důležité pro správný vývoj řeči. V místě bydliště pak budete navštěvovat pravidelně logopeda, který dítě povede k správné výslovnosti. Nepostačí nikdy jen těch několik minut, které dítě cvičí s logopedem! Odborník pro nápravu vady řeči vám pouze předvede, jak postupovat při cvičení s dítětem doma. Naší snahou je, aby dítě při nástupu do školy již dobře mluvilo. Věřte, že na dítěti i po této stránce je dobře poznat, jak se mu rodiče věnují. Je nutno brát tento úkol s plnou odpovědností, protože na něm vedle inteligence dítěte bude spočívat jeho budoucí společenské zařazení. Mnohé, co po vás budeme požadovat, bývá někdy dítěti nepříjemné, ale je nutno mít na mysli konečný dobrý výsledek všestranné péče. Nenuťte dítě k opakování slov. Předčítejte mu raději zvolna z obrázkových knih, zřetelně a hlasitě. Určitě získáte jeho zájem. Samo vám bude vyprávět, co na obrázcích vidí, nebo co slyšelo. Nedovolte mu však mluvit rychle. Nepřipusťte také, aby lidé, kteří se s dítětem stýkají, s ním mluvili jinak než správnou mateřštinou. Je zbytečné, abychom vedle vadných návyků, které nerozlučně souvisejí s vadou, učili dítě ještě vadnou výslovnost.

Protože před operací patra dítěti unikal vzduch vypuštěný ústy současně nosem, začínáme se správným vedením vzdušného proudu dechovými cviky. Cvičíme usměrňování vzduchu vyfukovaného ústy. Soustavným cvičení lze dosáhnout toho, aby množství vzduchu unikajícího do nosu a působícího nosový přízvuk řeči, bylo co nejmenší. Snažte se získat zájem dítěte o cvičení různými hračkami (trumpetami, foukacími harmonikami, nafukovacími figurkami, vatovými kuličkami zavěšenými na niti, větrníčky, peříčky atd.) a hrami (foukáním papírových koníčků z branky do branky atd.).

Cvičení usměrňování vzdušného proudu vyfukovaného ústy

cvičení usměrňování vzdušného
proudu vyfukovaného ústy

Obdobně, jako jsme po operaci masírovali ret, můžeme masírovat i patro. Masáže patra provádíme zpravidla při nekomplikovaném hojení po 3 týdnech od operace. Prostředníkem pravé ruky za mírného tlaku jedeme zepředu od zubů po tvrdém patře dozadu až na měkké patro. Než vyvoláme dávivý reflex, několikrát na měkké patro zatlačíme směrem nahoru. Dítě přitom necháme vyslovovat áááá nebo íííí, čímž zapojujeme patrové svaly aktivně do činnosti.

masáže patra provádíme prsteníkem pravé ruky

masáže patra provádíme
prsteníkem pravé ruky

Dítě je společenský tvor a nejlépe se cítí a rozvíjí v dětském kolektivu. V prostředí normálně mluvících zdravých dětí se učí dítě s operovaným rozštěpem patra správným řečovým návykům. Proto doporučujeme jinak duševně zdravé dítě zařadit co nejdříve do mateřské školy.

Rozštěpové centrum KPECH
FN U sv. Anny Brno
Berkova 34
61200 BRNO

 

Odkazy na další strany našeho seriálu o rozštěpech

1. díl – výskyt a riziko onemocnění

2. díl – o spolupráci odborníků při léčbě rozštěpů

3. díl – prevence vzniku rozštěpu

4. díl – péče o dítě do operace

5. díl – operace rozštěpu rtu

6. díl – operace rozštěpu patra

7. díl – péče po operaci patra

8. díl – péče o chrup u dětí s rozštěpem

9. díl – implantace kostního štěpu

10. díl – plán kontrol

11. díl – ostatní operace a zákroky

 

Sdílej příspěvek

Komentáře (2)

Opustit komentář