2. díl – křečové žíly, varixy

2. díl – křečové žíly, varixy

Varixy, křečové žíly nebo také lidově křečáky se jako onemocněni začalo hojně vyskytovat až s příchodem civilizace. Jeho vznik odhadujeme do doby, kdy člověk přestal běhat po čtyřech a začal chodit po dvou. Naše tělo se ještě nedokázalo přizpůsobit této změně, a tak krevní tlak působící v žilách dolních končetin se díky vzpřímené postavě zvýšil natolik, že žíly nejsou schopny plnit kvalitně svou funkci a dochází k jejich nedostatečnosti, tzv. žilní insuficience.

Rizikové faktory

Rizikové faktory pro vznik varixů jsou vyšší věk, těhotenství, ženské pohlaví, rodinná zátěž, práce vestoje, nadváha, zácpa aj. S rostoucím věkem výrazně roste výskyt onemocnění. Mezi 50.-60.rokem věku má křežové žíly každý druhý obyvatel České republiky. Velký vliv na vznik varixů má rovněž těhotenství. Ženy jsou postiženy 2x častěji než muži.

Prevence

Rada našich babiček by byla vyložit si nohy na stůl a trochu si odpočinout. To by bylo správné. Přidal bych ještě studené obklady nebo studenou sprchu bérců. Dále můžeme omezit práci ve stoje a pokud práci ve stoje dělat musíte, pomůžou Vám podpůrné zdravotní punčochy. Doporučuje se rovněž nekřížit nohy při sezení, a pokud sedíte, tak nenoste vysoké podpatky.

varixy DK

varixy DK

Vyšetření

Po úvodním rozhovoru o charakteru potíží Vás lékař vyšetří, aby stanovil co nejpřesnější diagnózu. Může si pomoci ultrazvukovým vyšetřením, které je schopné určit rozsah postižení žilního systému.

Léčba

Při terapii křečových žil můžeme postupovat konzervativně nebo chirurgicky.

Konzervativní ( neoperační ) léčba je pouze podpůrná a nemá většího významu u pokročilých stádií, jelikož pouze zmírňuje příznaky ( omezit pobyt ve stoje, udržování si dobré fyzické kondice, studené sprchy, podpůrné zdravotní elastické punčochy, léky ).

K operaci se odhodlejte, když máte výrazné bolesti nohou nebo Vás trápí komplikace křečových žil ( krvácení, záněty atd. ). Kosmetické hledisko je v současné době otazné, jelikož Vám Vaše žíly můžou být prospěšné při řadě operací ( srdeční bypass, aj. ) Proto pokud to není zcela nezbytné, je lepší si svoje žíly nechat.

Operace se provádí buď v celkovém umrtvení nebo ve svodné anestezii . Jen u křečových žil malého rozsahu lze použít místní umrtvení . Před operací si operatér naznačí fixou na kůži všechny postižené žíly, které mají být odstraněny. Odstranění žil se provádí pomocí speciálního nástroje, takže nebudete mít jizvu po celé délce naznačené fixou. Pouze v třísle, kde je hlavní kmen žíl z končetiny a několik dalších krátkých asi 2 cm nářezů, které zjednodušeně slouží k vynětí žíly z těla. Jak jsme psali úvodem, žil je v lidském těle relativní nadbytek, proto se nemusíte bát funkční poruchy. Zbývající žíly dolní končetiny nahradí funkci odstraněných varixů.

Pooperačně budete mít na končetinách elastické bandáže. Celková doba hospitalizace bývá 1-5 dnů. Celková pracovní neschopnost cca 1 měsíc.

Komplikace

Bércový vřed, povrchní zánět žil, krvácení. To jsou hlavní 3 možné komplikace, se kterými se můžete setkat. Riziko bércového vředu stoupá předešlou hlubokou žílní trombózou a pokročilostí onemocnění. Stejně tak krvácení bývá častější u vyvinutějších bércových žil. Pokud se objeví na kůži kolem vředu a po jeho délce začervenání, mohlo by se jednat povrchní žilní trombózu. Pro pacienta s rozvinutým onemocněním je významná prevence poranění, jelikož i z malé rány a případného zánětu se může vyvinout bércový vřed, který se bude těžce a dlouho léčit.

1.díl – křečové žíly, varixy
2.díl – křečové žíly, varixy

Sdílej příspěvek

Komentář (1)

Opustit komentář