2. díl – Dítě s rozštěpem obličeje

2. díl – Dítě s rozštěpem obličeje

Narození dítěte je výjimečná událost. Je to čas očekávání, radosti a štěstí. Narození dítěte s rozštěpem rtu nebo patra je ale u většiny rodičů provázeno překvapením až zděšením, zvláště když tento typ vady nikdy neviděli a ani o něm neslyšeli. Je velice těžké vyrovnat se u svého dítěte s touto vadou, která je na první pohled odlišuje od ostatních dětí.
2.díl – o spolupráci odborníků při léčbě rozštěpů

Léčba dětí s vrozenými obličejovými vadami je ve většině zemí soustředěna do center, ve kterých se jednotliví specialisté podílí na léčbě těchto pacientů. Nejčastěji to bývají pracoviště plastické nebo maxilofaciální (čelistní) chirurgie. Jednotlivá centra ve vyspělých zemích mezi sebou vzájemně spolupracují. V rámci Evropy se jednotlivá pracoviště registrovala v programu Eurocleft. Jeho cílem byla snaha o nalezení optimální léčby a následného sledování pacientů postižených rozštěpem rtu a patra v Evropě a též vytvoření společného evropského registru rozštěpů. Do projektu bylo registrováno asi 201 léčebných týmů, které užívají více jak 194 různých léčebných protokolů. Proto se systém léčby dětí s rozštěpem liší nejen mezi jednotlivými státy, ale i v jednotlivých zemích mezi různými centry.

V České republice existují dvě centra pro léčbu rozštěpových vad, v Praze na klinice plastické chirurgie Královské Vinohrady a naše klinika plastické a estetické chirurgie v Brně. Každé centrum léčí zhruba 50-80 nových případů rozštěpů obličeje ročně. Svým počtem pacientů patří mezi 22 největších center v Evropě.

dítě s rozštěpem před operací

dítě s rozštěpem před operací

tentýž pacient po operaci

tentýž pacient po operaci

V dnešní době vysoké specializovanosti lékařských oborů nemůže samotný plastický chirurg úspěšně léčit vadu, která postihuje tolik orgánů a funkcí. K její léčbě je zapotřebí mnoho specialistů z dalších lékařských oborů. Patří mezi ně pediatr (dětský lékař), foniatr, logoped, ušní lékař (otolog), stomatolog (zubní lékař), ortodont (odborný lékař pro rovnání zubů a čelistí), genetik a psycholog. Plastický chirurg provádí sérii operací k uzavření rozštěpové štěrbiny, koriguje vzniklé deformity okolních tkání a eventuelně se podílí ve spolupráci s ortodontem na úpravě čelistních vztahů v dospělosti.

Pediatr sleduje celkový vývoj dítěte a podílí se na léčbě přidružených onemocnění. Děti s rozštěpy mohou být i po vyléčení vnímavější vůči některým škodlivým vlivům (prašné prostředí, střídání tepla a chladu, apod.). Trpívají též častějšími záněty horních cest dýchacích a záněty středouší. Je třeba je chránit před osobami, které mají rýmu nebo kašel.

Odborník pro vady řeči(foniatr, logoped) se zabývá nápravou vadné řeči. Sleduje průběžně její vývoj a vyšetřuje též funkci patra coby přepážky umožňující oddělení dutiny nosní od dutiny ústní. Tento mechanismus se uplatňuje při mluvení a polykání. Při poruše provede nasoendoskopické a videofluorescenční vyšetření a eventuelně indikuje další speciální operace patra.

Péče ušního lékaře-otologa zahrnuje sledování kvality sluchu, která může být při opakujících se zánětech středouší snížena. V některých případech vloží do ušního bubínku speciální drenážní trubičku, která odvádí sekret ze středouší a zabraňuje tak vzniku infekčních komplikací.

Stomatolog bude častěji dohlížet a ošetřovat chrup vašeho dítěte, protože zejména u celkových rozštěpů bývá zvýšena kazivost zubů.

Ortodont bude pečovat o správný vývoj čelistí a zubů. Svou prací bude napomáhat dosažení vhodných podmínek pro dokonalou výslovnost některých hlásek (sykavek). Bude sledovat růst a vývoj tváře a čelistí.

Protetik u nejsložitějších typů rozštěpů eventuelně provede i protetické náhrady některých zubů.

Genetik vyšetří příčinu vzniku vady u dítěte a stanoví v rodině eventuelní riziko narození dalšího dítěte s touto vadou (orientačně – viz tabulka). Ke stanovení rizika je někdy nutné chromozomální vyšetření rodičů.

Narození dítěte s rozštěpovou vadou představuje emocionální zátěž pro celou rodinu a v dospělosti i pro postiženého jedince. Psycholog v některých případech pomůže nejen snížit napětí v rodině, vznikající často z frustrace pro náročnost a dlouhodobost léčby, ale pomůže i rozštěpovému jedinci při zařazování do společnosti.

U rozštěpu v obličeji a ústech dochází, jako u velké části vrozených vad, k poruchám normálního vývoje a růstu. Proto je třeba péče po celou dobu vývoje obličeje, tj. asi do 18 – 20 let. Vaše dítě bude pod stálou kontrolou nejen v předškolním věku, ale i v době školní docházky. Spoluprací odborníků s vámi i s pacientem (ve vyšším věku) lze dosáhnout dobrého léčebného výsledku.

Léčení vrozených rozštěpů rtů, popř. čelistí a patra dnes již přestalo být sociálním problémem. Dobré výsledky operační a všestranná léčebná péče dovolují nositeli rozštěpu obličeje plné společenské uplatnění.

Orientační harmonogram léčebné péče o rozštěpové pacienty

tabulka

Spodní věková hranice Prováděná vyšetření a zákroky
1.týden-2.měsíc života Vyšetření plastickým chirurgem, event. návrh předchirurgické ortopedické péče ortodontem
3.měsíc Plastický chirurg – sutura (sešití) rtu
2.-6.měsíc Genetické vyšetření
Konec 8.měsíce ORL vyšetření u dětí s rozštěpem patra (tympanometrie, audiometrie)
9.měsíc Plastický chirurg – sutura (sešití) patra
15.měsíc Nácvik řeči hrou
2,5 roku Foniatrické vyšetření, ortodontické vyšetření (á 0,5 roku), stomatologická péče.
Plastický chirurg – možné korekce tvaru nosu.
3 roky Kontrolní vyšetření – plastický chirurg (foto), foniatrie, ortodoncie (u dětí s rozštěpem čelisti
nebo patra + otisk zubů), ušní vyšetření ( u dětí s rozštěpem patra)
4 roky Případně plastický chirurg – prodloužení patra
Kontrolní vyšetření – Plastický chirurg (foto), foniatrie, ortodoncie (u dětí s rozštěpem čelisti
6 roků nebo patra + otisk zubů, po prořezání stálých stoliček léčba snímatelnými aparátky), ušní
vyšetření ( u dětí s rozštěpem patra)
8 roků Plastický chirurg – vsazení kostního štěpu do čelisti
U dětí s rozštěpem patra – kontrolní vyšetření – plastický chirurg (foto), foniatrie, ortodoncie
10 roků ( otisk zubá, boční RTG snímek hlavy, léčba fixními aparáty), ušní vyšetření  ( tympanometrie,
audiometrie)
13 roků U dětí s rozštěpem čelisti – kontrolní vyšetření protetikem
14 roků Plastický chirurg – možné korekce měkkého nosu
17 roků Plastický chirurg, ortodont – operace skeletu obličeje, úprava čelistních vztahů
18 roků Kontrolní vyšetření – jako v šesti letech + boční RTG snímek hlavy, dotazník spokojenosti s
léčebnými výsledky

Ve 3 měsících života dítěte provádíme rekonstrukci rtu, tedy v době, kdy dítě dosáhne hmotnosti alespoň 5 kg a jeho životní funkce jsou natolik vyzrálé, aby operační výkon byl pro něj co nejmenším rizikem a aby vzniklou pooperační zátěž dítě co nejlépe tolerovalo. V tuto dobu operuje malé pacienty zhruba 60% evropských rozštěpových center. Na některých pracovištích ale přistupují k tomuto výkonu v časném novorozeneckém období. V této době je však riziko operace úzce spjato s riziky anestézie. Po narození jsou srdce, plíce, játra i svaly dítěte nezralé a anestézie i následná pooperační péče je provázena vyšším počtem komplikací, než v pozdějším období. Navíc děti s rozštěpem mohou mít další přiružené vady, zvláště srdce, které v době narození mohou být skryté a projevit se až během operace či následně po ní. Proto časné novorozenecké období je obvykle vyhrazeno pro neodkladné životně důležité operační výkony.

Rekontrukci patra provádíme od konce 8. měsíce života před obdobím rozvoje řeči. Další podrobnosti komplexní péče jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Rozštěpové centrum KPECH
FN U sv. Anny Brno
Berkova 34
61200 BRNO

 

Odkazy na další strany našeho seriálu o rozštěpech

1. díl – výskyt a riziko onemocnění

2. díl – o spolupráci odborníků při léčbě rozštěpů

3. díl – prevence vzniku rozštěpu

4. díl – péče o dítě do operace

5. díl – operace rozštěpu rtu

6. díl – operace rozštěpu patra

7. díl – péče po operaci patra

8. díl – péče o chrup u dětí s rozštěpem

9. díl – implantace kostního štěpu

10. díl – plán kontrol

11. díl – ostatní operace a zákroky

 

Sdílej příspěvek

Komentáře (10)

Opustit komentář