Mikrotubuly

Mikrotubuly jsou podélné cylindrické organely, jejich stěnu tvoří spirálově stočené proteinové filamenty – tubulin dimer (đ a ß tubulinové podjednotky vytvoří tubulin dimer). Mikrotubuly jsou přítomny ve všech buňkách, účastní se dělení buňky, udržování jejího tvaru a pohybu, při endo- i exocytóze, při intracelulárním transportu a distribuci organel. Jsou zapojeny do distribuce vody a metabolitů, dokonce receptorů na povrchu buňky, účastní se při transportu informace tělem buňky.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář