Zvláštnosti oběhu v jednotlivých orgánech

Zvláštnosti oběhu v jednotlivých orgánech

Pro zabezpečení dostatečného zásobení tkání živinami a pro výměnu plynů má zásadní význam aktuální průtok krve v daném orgánu. Průtok je přímo úměrný krevnímu tlaku a nepřímo úměrný perifernímu odporu, tj. průsvitu cév. Průtok krve v jednotlivých orgánech není stejný a závisí na aktuální důležitosti orgánu v daném fyziologickém stavu. Např. při tělesné námaze se zvyšuje krevní průtok pracujícími svaly a klesá průtok v trávícím systému. Přehled průtoků krve v klidovém stavu pro jednotlivé  orgány ukazuje tabulka.

Celkový průtok jednotlivými orgány (ml/min) v klidových podmínkách.

srdce                           250 ml/min

mozek                         750 ml/min

plicní tkáň                   100 ml/min

ledviny                       1100 ml/min

játra                            1350 ml/min

slinivka břišní             500 ml/min

svaly                           750 ml/min

kosti                            250 ml/min

kůže                            300 ml/min

štítná žláza                  50 ml/min

nadledviny                 25 ml/min

Krevní průtok orgánem je řízen vegetativním nervstvem a lokálními faktory, které zužují cévy (vasokonstrikce) nebo je rozšiřují (vasodilatace). Průtok se zvyšuje např. při lokálním nedostatku kyslíku, při uvolnění oxidu dusíku ale i působením serotoninu, bradykininu a prostaglandinů.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář