Trávení

Obecné principy stavby, motility, prokrvení a řízení trávicího systému

Stavba stěny trávicího systému. Trávicí systém je kromě části jícnu tvořen pětivrstevnou stěnou.

 • Vnitřní vrstva je tvořena sliznicí – mukózou. Jmenuje se tak proto, že produkuje velké množství hlenu, který chrání vnitřní povrch trávicí trubice. Epitel, kryjící sliznici, se vyměňuje jednou za čtyři až pět dní.
  • Poslizniční vrstva (submukóza) obsahuje krevní cévy, nervovou pleteň (plexus submucosus Meissneri) a tkáně odpovědné za sekreci trávicích enzymů.
  • Vnitřní vrstva svaloviny je tvořena svalovinou cirkulární, která zodpovídá za místní pohyby trávicí trubice.
  • Vnější vrstva svaloviny je svalovina podélná, zodpovědná za peristaltické pohyby. Mezi oběma svalovými vrstvami je druhá nervová pleteň (plexus myentericus Auerbachi).
  • Pátou vrstvu tvoří peritoneum, kterým se k trávicí trubici přivádějí arterie a kterým odcházejí žíly a lymfatické cévy.

Svalovina v trávicím systému je hladká. Svalové buňky jednotlivých vrstev jsou na mnoha místech spojeny a elektrická aktivita přechází z jednoho svalového vlákna na druhé. Svalovina tedy pracuje jako celek (- syncytium).

Principy motility GIT.V trávicím traktu se objevují dva hlavní typy pohybů:

 • celkové – propulzivní pohyby (peristaltika), zodpovědné za posun tráveniny směrem ke konečníku rychlostí přiměřenou potřebám trávení a vstřebávání
 • místní pohyby zodpovědné za míchání tráveniny (pohyby segmentační a kývavé) zajišťující promíchávání obsahu se střevní šťávou

Pohyby trávicí trubice jsou řízeny nervovou pletení umístěnou mezi svalovými vrstvami (plexus myentericus Auerbachi). V horní třetině žaludeční stěny se předpokládá centrum, které působí jako pacemaker v srdci a provokuje pohyby hladké svaloviny GIT. Motilita je dále ovlivňována účinkem sympatiku a parasympatiku a působením lokálních hormonů.

Látky, které nejsou ve vodě rozpustné, jsou téměř všechny absorbovány do střevních lymfatických cév a jimi vedeny do hrudního mízovodu a do krve.

Aby na sebe činnost jednotlivých částí trávicího traktu navazovala, musí mít zajištěno jednotné řízení motility a sekrece. Uplatňují se zde dva systémy: nervový a humorální.

Nervové řízení: Trávicí trakt má svůj vlastní nervový systém, který začíná ve stěně jícnu a pokračuje až k řitnímu otvoru (anu). Počet nervových buněk v tomto lokálním systému je pro zajímavost asi 100 000 a blíží se počtu neuronů míchy. To dokazuje význam nervového řízení motility a sekrece v trávicím systému. Střevní (enterický) nervový systém má ve stěně GIT zabudované dvě nervové pleteně: plexus myentericus Auerbachi ve svalovině a plexus submucosus Meissneri pod sliznicí. Myenterická pleteň kontroluje hlavně motilitu, zatímco podslizniční pleteň sekreci a lokální prokrvení (důležité pro vstřebávání živin). Celý systém je schopen samostatné činnosti, ale obě jeho složky jsou napojeny na vegetativní nervový systém, který může dále stimulovat nebo oslabovat takto řízené gastrointestinální funkce.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář