Elektrické projevy srdeční činnosti – EKG

Elektrické projevy srdeční činnosti – EKG

Záznam sumární elektrické aktivity srdce se nazývá elektrokardiogram. Při běžném snímání EKG se používá elektrod umístěných na těle. Jejich lokalizace je standardní v typických místech. Normální EKG záznam jedné srdeční revoluce se skládá z vln a kmitů, které mají charakteristický tvar a trvání.

Vlna P je způsobena depolarizací síní. Komplex QRS se váže na depolarizaci komor. Vlna T je dána repolarizací komor, tj. postupným návratem ke klidovému, polarizovanému, stavu membrán svalových buněk. Křivka EKG je sumárním potenciálem, který je výsledkem akčních potenciálů jednotlivých svalových vláken.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář